Vòng Đeo Tay Cẩm Thạch Thiên Nhiên Chạm Trổ Nổi – VTCT03

51111002102 Giá: 55.000.000 VND Tình trạng: đặt hàng 15 ngày Mã hàng: VCT11041

Vòng Đeo Tay Cẩm Thạch Thiên Nhiên Chạm Trổ Nổi – VTCT02

51111002103 Giá: 45.000.000 VND Tình trạng: đặt hàng 15 ngày Mã hàng: VCTH86089

Vòng Đeo Tay Cẩm Thạch Thiên Nhiên Chạm Trổ Nổi – VTCT01

51111002104 Giá: 6.500.000 VND Tình trạng: đặt hàng 15 ngày Mã hàng: VCT11048

Vòng Đeo Tay Cẩm Thạch Thiên Nhiên Dạng Dẹp – VTDD08

51111002105 Giá: 8.500.000 VND Tình trạng: đặt hàng 15 ngày Mã hàng: VCT11049

Vòng Ngọc – Vòng Ngọc Đeo Tay – Vòng Ngọc Cẩm Thạch